Szerző: Milan Kundera

Cím: A lét elviselhetetlen könnyűsége

Kiadó: Európa

Kiadás éve: 1992

Borító: keménytábla védőborítóval

Oldalszám: 404

Fordította: Körtvéllyesy Klára

Első megjelenés: 1984

A lét elviselhetetlen könnyűsége egy nagyon fontos regény számomra, amely egyrészt a cseh kommunizmus éveit állítja reflektorfénybe, másrészt pedig sajátos módon segít belelátni egy megrögzött szoknyabolond szerelmi életébe is.

Szépirodalom magasfokon. Talán ez a két szó érzékelteti a legjobban azt, hogy mit jelent számomra A lét elviselhetetlen könnyűsége és miért ajánlom elolvasásra. Választékos és szívszorítóan könnyed, tiszta és pontos, egyszerűen csodálatos olvasásélmény.

A történet röviden

„Terezával talán három hete, egy cseh kisvárosban találkozott először. Alig két órát töltöttek együtt. A lány kikísérte az állomásra, és megvárta, amíg felszáll a vonatra.” Így kezdődik Tomaš, a nőbolond sebész és Tereza, a szeretetre vágyó és az életéből menekülni akaró pincérlány szerelmének története. Mindketten olvasó emberek, ez hozza őket közel egymáshoz: Tereza „gyermekkora óta a titkos testvériség jelének tartja a könyveket”, és amikor kiszolgálás közben az akkor még ismeretlen Tomaš asztalán egy könyvet talál, azonnal eldönti, hogy ezzel a férfival akar élni. „Tíz nappal később Tereza fel is utazott Tomašhoz Prágába. Még aznap szeretkeztek. Éjjel Tereza belázasodott, s aztán egész héten Tomaš lakásán gyógyította az influenzáját.” Ezt követően, hosszas fontolgatás után, Tomaš saját maga számára is hihetetlen döntést hoz: lemond háborítatlan agglegényéletéről, és meghívja Terezát, hogy lakjon vele. Ezután megkezdik közös életüket, amelyet beárnyékolnak az ő sorsukat is megbélyegző történelmi jelentőségű események, valamint Tomaš más nőkkel ápolt titkolhatatlan és Tereza számára kétségbeejtő „erotikus barátságai.” Mindketten bűntudatban élnek, legfőképpen Tereza, hiszen Tomaš miatta küzd, és az ő kedvéért próbál lemondani önmagáról…

Véleményem

Fejezetenként ismerjük meg Tomaš és Tereza kapcsolatát, újabb és újabb részletekre derül fény a különböző filozófiai témákat és kérdéseket feszegető szerkezeti egységekben, és mindeközben kirajzolódik előttünk a cseh kommunizmus világa, az 1968-as prágai tavasz eseményei, az orosz invázió és az elvesztett ügy, a bukás miatt érzett gyűlölet, majd pedig a kényszerű elfogadás időszaka.

Kundera részt vett a prágai tavasz sorsfordító eseményeiben, ami miatt ki is zárták a kommunista pártból, a Prágai Film- és Előadóművészeti Akadémián sem taníthatott tovább. Ezért 1975-ben Franciaországba emigrált, és 1981-ben megkapta a francia állampolgárságot. Cseh és francia nyelven is írt, 1993-tól azonban csak franciául ( A lét elviselhetetlen könnyűségé-t cseh nyelven írta).

Kundera két szereplő életútjának találkozása és közös folytatása által próbál válaszokat adni az élet nagy kérdéseire (vagy legalábbis megfogalmazni ezeket), az egyik alapvető emberi kapcsolatot, a szerelmi kapcsolatokat választva szemléltető eszközül.

A regény hét fejezete ugyanakkor éppen ezért rejt magában sokkal többet, mint csupán egy férfi és egy nő szerelmének a története. Ehhez pedig csekély számú mellékfonalra és mellékszereplőre van szükség, akik közül kiemelkedik például Tomaš legfontosabb és legállandóbb szeretője, a festő Sabina magát mindentől függetleníteni akaró alakja.

A regény legértékesebb és legsajátságosabb tulajdonsága ugyanakkor szerintem a mély filozofikusság. Ha nem vagy jártas a filozófiatörténetben, és nem is igazán érdekelnek vagy inkább elijesztenek a filozófiai témák, akkor ez a könyv igenis felkeltheti az érdeklődésed néhány vonatkozásban, de legalábbis a érthető és izgalmas módon kapcsol be ennek a tudományágnak egy kicsike szeletébe.

Filozófiai, klasszikus zenei utalásai és eszmefuttatásai, a görög mitológiából ismert alakok és történetük megidézése rendkívüli módon elgondolkodtatóak, és egy sor kérdést vetnek fel, amelyek nyugtalanítóak. Például rögtön a könyv első két oldalán felvetődik az örök visszatérés Nietzsche-i gondolata: „Szögezzük le, hogy az örök visszatérés gondolata bizonyos perspektívát jelent, melyben a dolgok másnak mutatkoznak, mint amilyennek ismerjük őket: mulandóságuk enyhítő körülménye nélkül jelennek meg. Ez az enyhítő körülmény ugyanis megakadályoz bennünket abban, hogy bármilyen ítéletet hozzunk. Hogyan ítélhetnénk el valamit, ami elmúlik? Az elmúlás pírja a nosztalgia varázsával ragyog be mindent: a guillotine-t is.” Ezen az alapon nyugszik a regény alapvető témája is: a lét elviselhetetlen könnyűsége vagy nehézsége, amelyek meghatározásába Kunera megpróbálja az olvasót is bevonni.

A mélységek sokoldalúsága az, ami a leginkább tetszik ebben a regényben, és amiért érdemesnek tartom a gyakori újraolvasásra. A történet érdekfeszítő, éles és fájdalmas, elejétől a végéig, a nagy gonddal megkomponált szerkezet, a kifinomult stílus pedig csak még hangsúlyosabbá teszik ezeket a jellemzőket.

A lét elviselhetetlen könnyűsége számomra olyan, mint egy reveláció. Kundera rendkívüli mesterségbeli tudással és műveltséggel megválasztott szavakkal szól hozzánk a regény oldalairól, egyedi módon váltogatva a cselekmény és az emlékezés idősíkjait, végig figyelve arra, hogy az egyedül lehetséges és mégis meglepő lezárásig kíváncsian lapozzunk.

Idézet

Tomašt tulajdon szülei is elítélték, és kijelentették, hogyha Tomaš nem hajlandó törődni a fiával, ők, Tomaš szülei sem törődnek többé saját fiukkal. Közben tüntetően jó kapcsolatban maradtak a menyükkel, és széltében-hosszában dicsekedtek példamutató viselkedésükkel és igazságérzetükkel.

Így sikerült Tomašnak rövid időn belül megszabadulni a feleségétől, a fiától, az anyjától meg az apjától. Mindannyiukból csak egyvalami maradt meg benne: a nőktől való félelem. Vágyott a nőkre, de félt tőlük. Valamiféle kompromisszumot kellett kötnie a félelem és a vágy között; ezt a kompromisszumot erotikus barátságnak nevezte. Szeretőinek azt állította, hogy csak az érzelgősségtől mentes kapcsolat, melyben az egyik fél sem formál jogot a másiknak életére és szabadságára, csak az ilyen kapcsolat adhat mindkettőjüknek boldogságot.

S mert biztosítani akarta, hogy az erotikus barátság sohase csapjon át a szerelem erőszakosságába, csak nagyon hosszú szünetek közbeiktatásával találkozott állandó szeretőivel. Ezt a módszert tökéletesnek tartotta, és gyakran népszerűsítette barátai körében.”