Egyetlen tanulmánnyal kezdődött az egész ‒ néhány olyan esztétikai és morális kérdést boncolgattam benne, mely a fényképek mindenütt-valóságából fakad; de minél többet töprengtem, mi is a fénykép, annál sokrétűbbnek és izgalmasabbnak találtam a témát. Az első tanulmány szülte a másodikat, a második (elképedésemre) a harmadikat, és így tovább ‒ egész tanulmányfüzér állt össze a fényképezés jelentéséről és történetéről …”

1933. január 16-án született Susan Sontag író, filmrendező, kritikus, filozófus.

A fényképezésről című, 1977-ben megjelent, hat esszét tartalmazó könyvében „a fényképek erejét és a fényképezést vizsgálja. A világ fényképen megörökített darabkái megtévesztően részletesek és élesek, állítja Sontag, e képek mégis pusztán a világ látszatát nyújtják, és a mindenütt jelenvalóság hamis érzetét keltik. A fénykép révén szerezhető tudás látszattudás, a fényképezés látszat-birtokbavétel. Az igény, hogy fényképekkel alátámasztott valósághoz és fényképekkel felfokozott élményekhez jussunk, a fogyasztói magatartás esztétikai megnyilvánulása, a képi kábítószer élvezete viszont a tudatrombolás egyik hatékony formája.” ‒ olvasható a 2007-ben az Európa Könyvkiadónál megjelent kötet borítóhátoldalán.