A regényekből, írói regényekből, novellákból, novellaciklusokból, regényszerű novellafüzérekből állú életmű (…) gyakrolatilag a teljes huszadik századra, annak a magyar történelem szempontjából csaknem minden fontosabb időszakára rálátást nyújt. Történelmi és jelenkori valóságelemekből is építkező, mégis szuverén módon teremtett írói világ ez, egy vajdasági magyar író nézőpontjából, a számára egy életre meghatározó élményt nyújtó szülőföld, a szenttamási, bácskai, vajdasági táj emberformáló, soknemzetiségű világának kitüntetett szerepeltetésével, de az egész délvidéki magyarság sorsát nyomon követve egészen a kilenvenes évekbeli háborúkig, magyarországi áttelepülésekig.(…)
A történet rehabilitásásának korában bátran fordulhatunk Gion Nándorhoz, akinek életművében soha nem szorult háttérbe a történet, s aki az elmúlt évtizedek magyar prózairodalmának azért is egyik meghatározó alkotója, mert az olvasmányos, érdekes és szép történetek iránt megnövekedett olvasói elvárásokat úgy képes kielégíteni, hogy közben többnyire megfelel a mélyebb emberi tartalmak közvetítése és a művészi, esztétikai igényesség iránti szakmai elvárásoknak is.

1941. február 1-én született Gion Nándor vajdasági származású író, újságíró, a 20. század magyar prózairodalmának egyik legfontosabb alakja.

A fenti idézet Elek Tibor 2009-ben, a Noran Kiadónál megjelent Gion Nándor írói világa című monográfiájának bevezetőjében olvasható.