This humble person has been alive long enough to see two generations of children grow up, and knows how rare it is for ordinary birds to give birth to a swan. The swan who goes on living in its parents’ tree will die; this is why those who are beautiful and talented bear the burden of finding their own way in the world.

Szerény személyem elég hosszú időt élt meg ahhoz, hogy két nemzedéket lásson felnőni, és jól tudja, a közönséges madaraknak ritkán születnek hattyú utódaik. De az a hattyú, amely szülei nyomdokán nő fel, elpusztul. Ezért van az, hogy a szépek és tehetségesek vállalják azt a terhet, hogy önmaguk keressék meg helyüket a világban.” (Nagy Imre fordítása)

Umila mea persoană a trăit îndeajuns ca să vadă două generații de copii crescând și știe că e greu ca niște păsări obișnuite să dea naștere unei lebede. Lebăda care își continuă viața în copacul părinților va muri; de aceea, cei frumoși și talentați poartă povara de a-și găsi propriul drum în viață.” (Oana Cristescu fordítása)
(Arthur Golden, Egy gésa emlékiratai)

Ismerős? (a nyolcadik fejezet) Döbbenetes volt számomra felidézni, mennyire csodálatos érzés volt az Egy gésa emlékiratai-t angolul olvasni.
2013-ban láttam a 2005-ben készült filmet, és ennek hatására olvastam el a könyvet is. Valósággal beleszerettem a filmbe, lenyűgözött a történet, a díszletek, a látvány szépsége.
2014 júniusában kölcsönöztem ki a kötetet a székelyhídi könyvtárból, és miután elolvastam, elhatároztam, hogy angolul is meg kell vele próbálkoznom. 2017 májusában ez meg is történt, miután megvásároltam az angol kiadást a nagyváradi Humanitas Könyvesboltban (Vintage Books, London, 1998). Sokáig tartott míg a végére értem: az ismeretlen szavak bekarikázásával és szótározással, de elszántságomat ma is mutatja, hogy rengeteg benne az aláhúzás és a színes kiemelés. Legalább akkora elszántsággal vettem napról napra a kezembe, mint életem legelső angol nyelven elolvasott könyvét: Philippa Gregory The Other Boleyn Girl című történelmi regényét ‒ melyet Krétáról hoztam haza, az egyik hotel cserekönyvtárából.
2018 januárjában került a polcomra (újraolvasva) a fotón is látható magyar nyelvű kiadás (Trivum Kiadó, 1999).
2019 augusztus végén román nyelven is megvettem (szintén a Humanitasban, Humanitas Fiction, 2017), de még nem olvastam el…
1956. december 6-án született Arthur Golden amerikai író.